Yasal Hükümler

Siteyi hazırlayan:

MICHELIN LASTİKLERİ TİCARET AŞ
Tekfen Tower Eski büyükdere Cad No:209
34394 4.Levent Şişli İstanbul
Tel: (90)212 317 52 77
Faks : (90)212 325 59 42

Site adresi sağlayıcı

LINKBYNET, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANSA
Tel. : +33 (0)1 48 13 00 00
Faks : +33 (0)1 48 13 31 21

Yayın Müdiresi : Olivier Gros

Lütfen, Ağır Araçlar ürün serisine ayrılmış olan bu Michelin Sitesini incelemeden önce, işbu kullanım koşullarını dikkatli bir şekilde okuyun. Bu site, Fransa'daki Ağır Araç lastikleri kullanıcıları ve satıcılarına ayrılmıştır. Sizi ilgilendiren ülkeye adanmış siteye erişebilmek için, lütfen listeye bkz.

Michelin Grubu şirketlerinin kendilerine özgün yasal varlıkları söz konusudur ve yasalar açısından otonom hukuki kişiler olarak kabul edilirler. Bununla birlikte, bu Site üzerinde sunulan bilgilerin iletişimlerinin kolaylaştırılabilmesi amacıyla, aşağıdaki terimler kullanılabilecektir: « Michelin, » « Grup», « Michelin Grubu » ve «biz »; bu terimler, her biri faaliyetlerini bağımsız bir şekilde yürüten Michelin Grubu şirketlerinin tamamını ifade etmek üzere kullanılmaktadırlar.

MADDE 1: KONU

İşbu metin, Michelin'in siteyi kullanımınıza sunmasına ve bu siteye erişim sağlamanıza veya bu siteyi kullanmanıza ilişkin kuralların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Siteye her türlü erişim bu yasal hükümlere uyulması koşuluna bağlıdır; Michelin herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik veya güncelleme yapabilir. Siteye erişim veya sitenin kullanımı, işbu yasal hükümlerin kabulünü ve kişisel verilerin gizliliklerinin korunmasına ilişkin olarak Michelin'in yöntemlerine razı olmayı beraberinde getirir.

MADDE 2 : SİTEYE ERİŞİM

Bu site tüm kullanıcılara açıktır. Michelin'in ağır araç lastikleri alanındaki innovasyonlarını, faaliyet tecrübesini, Michelin lastikleri kataloğunu ve bir "dealer locator" içeren bölümler bulunur. Bu site ayrıca, Michelin Euro Assist arıza giderme hizmetine kayıt için özel bir alan da içermektedir.

Michelin sitenin erişilebilirliğini sağlamak için tüm imkânlarını seferber etmekle birlikte, bu alanda herhangi bir yükümlülük taşımamaktadır. Bakım, güncelleme ve bilhassa teknik veya hukuki herhangi bir nedenden dolayı, siteye erişimde aksama ve hatta kesinti olabileceği hatırlatılır. Michelin hiçbir halükarda bu kesintilerden ve bu kesintilere bağlı olabilecek sonuçlardan sorumlu değildir.

Siteye, bilhassa da mevcut olması durumunda interaktif kısımlarına hileli olarak erişim sağlamama taahhüdü verirsiniz.

MADDE 3 : FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İçerikler (bilhassa bilgiler, metinler, grafikler, veriler, görseller, fotoğraflar, resimler, videolar ve ses bantları, yazılımlar ve veri tabanları, bu elemanların ve sitenin kendisinin tüm formatları da dâhil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere), fikri mülkiyet hakları ve/veya diğer haklar ile korunmaktadırlar. İçerikler, Michelin ve/veya yan kuruluşlarının münhasır mülkiyetidir. İleride açıklanan size atanan sınırlı haklar ve/veya yalnızca kendiniz tarafından kullanıma ilişkin özel kopya haricinde, Michelin ve/veya haklarını Michelin'e devretmiş olan yan kuruluşlara ait içeriklerin, herhangi bir araç kullanılarak, tamamen veya kısmen, izinsiz olarak dağıtımı, değiştirilmesi, kopyalanması, çoğaltılması, uyarlanması, tahrip edilmesi, sunumu hukuka aykırıdır. Bu sitede sunulan içeriklerde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. Bu içerikler, açık veya üstü kapalı hiçbir taahhütte bulunulmaksızın kullanıma sunulurlar ve herhangi bir hasar tazmin talebine konu edilemezler. İçerikler, copyright © 1997-2014 Michelin ile korum altındadır. Logolar lisanslıdır.

Ağır araç lastikleri satıcılarına ilişkin toplanan ve inceleme amacıyla bu sitenin kullanıcılarının hizmetine sunulan veriler, Michelin'in üretici ve mülk sahibi olduğu bir veri tabanı oluştururlar. Bu veri tabanının içeriği, yazar hakları ve 11 Mart 1996 tarihli 96/9/CE Direktifinin konu aldığı veri tabanlarının hukuki korumasına ilişkin 1er Temmuz 1998 tarihli ve 98-536 sayılı yasa hükümleri ile korunurlar.

Bu siteye erişim sağlayarak, aşağıdaki taahhütlerde bulunmuş olursunuz:

- Veri tabanı içeriğinin, herhangi bir şekilde tamamen veya kısmen çoğaltılması, sunulması, çevrilmesi, uyarlanması veya dönüştürülmesi eylemlerinde bulunmamak,

- Veri tabanının içeriğinin nitelik veya nicelik açısından temelini oluşturan bölümlerini kısmen veya tamamen, herhangi bir araç veya herhangi bir şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak alınması, depolanması, çoğaltılması, sunulması veya muhafaza edilmesi eylemlerinde bulunmamak,

- Veri tabanının içeriğinin nitelik veya nicelik açısından temelini oluşturan bölümlerini kısmen veya tamamen kamu hizmetine sunmak eylemlerinde bulunmamak,

- Veri tabanının içeriğinin nitelik veya nicelik açısından temelini oluşturan bölümlerini, veri tabanının normal kullanım koşullarının açık bir şekilde dışına çıkacak şekilde, kısmen veya tamamen dış bir ortama alma veya yeniden kullanma eylemlerinde bulunmamak.

Veri tabanının haklarının her türlü ihlali, Fikri Mülkiyet Yasası'nın L. 335-2 ve devamı maddelerince cezalandırılan sahtecilik suçunu teşkil eder. Veri tabanının üreticisinin haklarına dokunan başka her türlü içerik çıkarımı halinde, Fikri Mülkiyet Yasası'nın 343-1 ila 4 maddelerinde ön görülen cezalar uygulanır.

MADDE 4 : ELEKTRONİK POSTALAR

Michelin ile eletronik-posta ile iletişim kurmak için, site üzerinde kullanımınıza sunulan elektronik iletişim formlarını doldurmanız gerekmektedir. Michelin tarafından elektronik postalara verilen cevaplar, kullanıcının bulunduğu ülkedeki bir reklam, tanıtım veya ticari faaliyet olarak kabul edilemez veya bu eylemlerin ispatını teşkil etmez.

MADDE 5 : KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI

Genel olarak, sitemizi kimliğinizi ifşa etmeden ve özel bilgilerinizi vermeden ziyaret edebilirsiniz. Michelin, pazarlama hedefleri veya size bir hizmet sunmak için veya bir talebinize cevap vermek amacıyla sizden bilgi isteyebilir.

Toplanan bilgiler, isim, adres, telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi vb. bilgilerdir.

Size daha iyi hizmet verebilmek için, Michelin performansını ölçmek üzere site üzerindeki dolaşımınıza ilişkin anonim verilerini toplayabilir. Michelin, siteye yapılan ziyaretlere yönelik bu istatistikleri web sitesinin ziyaret ediliş şeklini, hangi sayfaların kaç ziyaretçi tarafından ziyaret edildiğini, ziyaretlerin süre ve sıklıkları vb. anlamak üzere değerlendirir. Bu istatistikler, yalnızca işbu site kapsamında sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi amacını taşırlar.

5.1 Kişisel verilerin alıcıları

Sitemiz aracılığı ile toplanan veriler, Michelin ve seçilen çalışma ortakları ve/veya Michelin tarafından talepte bulunulan hizmet sağlayıcılar tarafından alınırlar. Michelin tarafından talepte bulunulan hizmet sağlayıcılar, kendilerine iletilebilecek verilerin gizlilik ve güvenliğine özen gösterecekleri, bu bilgileri yalnızca kendilerine verilen görev kapsamında kullanacakları yönünde, sözleşme ile yükümlüdürler. Michelin, kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara satmama, kiralamama veya devretmeme taahhüdü verir. Bununla birlikte, bir hukuki veya idari karar gereği olarak, haklarının ve mallarının korunması için veya ilgili yasalara ters düşmemek amacıyla, Michelin kişisel verilerinizi aktarabilecektir.

5.2 Bilgilere erişim, itiraz, bilgilerde değişiklik yapma ve bilgileri silme hakkı

6 Ocak 1978 tarihli 78-17 sayılı "Bilgisayar ve Özgürlükler" yasasına binaen, hukuki gerekçeler ile, bizimle paylaşabileceğiniz kişisel bilgilerinize erişim, itiraz, bu bilgilerde değişiklik yapma ve bu bilgileri silme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, herhangi bir masrafta bulunmaksızın, bilgilerinizin Michelin tarafından toplanması ve kullanılmasına itirazda da bulunabilirsiniz. Diğer yandan, Bilgisayar ve Özgürlükler Yasası gereği olarak, verilerinizin bilhassa ticari amaçla potansiyel müşteri araştırması kapsamında kullanılmalarına itiraz etme hakkınız saklıdır.

Bu hakkınızı kullanmak için, aşağıdaki adresten bize ulaşmanız yeterlidir:

MICHELIN LASTİKLERİ TİCARET AŞ
Tekfen Tower Eski büyükdere Cad No:209
34394 4.Levent Şişli İstanbul

5.3 İnternet sitelerine verilen bağlantılar

Sitemiz başka sitelere bağlantılar içerebilir. Michelin, madde 5.4 ile açıklanan sosyal ağ butonlarının kullanımları durumu haricinde, kişisel verilerinizi bu sitelerle paylaşmaz. Sitemizden ayrıldığınızda, artık kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin farklı uygulamalara tabi olabileceğinizi ve Michelin'in bu uygulamalara yönelik herhangi bir denetiminin söz konusu olmadığını veya sorumluluğu bulunmadığını hatırlatırız.

5.4 Sosyal ağlar

Web sitesi, her biri ilgili sosyal ağ tarafından tedarik edilen ve işletilen sosyal ağ plug-in'leri içermektedir (ileride "sosyal ağ butonları" olarak geçecektir). Bu sosyal ağ butonlarını, ilgili sosyal ağın logoları ile tanıyabilirsiniz. Bu butonlar, ilgili sosyal ağlardaki profil sayfanız üzerinde sitemizin içeriğinin veya hiper-metin bağlantılarının yayınlanmasını sağlarlar. Ayrıca, hoşunuza gitmiş olan içerikler hakkındaki görüşlerinizi veya yorumlarınızı veya tavsiyelerinizi profiliniz üzerinden paylaşmanızı da sağlarlar. Sosyal ağ butonlarını kullandığınızda, bilgileri onları depolayan bir sosyal ağ ile paylaşmış olursunuz. Michelin bu sosyal ağların verilerinizi toplama ve kullanma şekline yönelik hiçbir etkiye sahip değildir. Bu sosyal ağ butonları ile toplanan, işleme tabi tutulan ve daha sonrasında kullanılan verilerin tema ve kapsamlarını öğrenmek için, ilgili sosyal ağların özel yaşama saygı politikalarını incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Diğer yandan, sosyal ağ butonlarını kullanmasanız bile, sitemizin bu tip bir buton içeren bir sayfasını incelediğinizde, gezgininiz sosyal ağın sunucuları ile doğrudan bir bağlantı kurabilir. Sitemizde gezinmeniz sırasında sosyal ağa bağlı olmamanız veya bu sosyal ağın kullanıcı hesabına sahip olmamanız durumunda, söz konusu ağ tarafından siteyi, URL'sini görüntülediğiniz tarih ve saat bilgisi ve kullandığınız işletim sistemi, gezgininizi ve IP adresinize ilişkin bilgiler toplanabilir. Sitemizde gezinmeniz sırasında bir sosyal ağa bağlı olmanız durumunda, söz konusu buton, görüntülenen sayfanın kullanıcı hesabınıza bağlanmasını da sağlayabilir. Sosyal ağın, sitemiz aracılığı ile toplanan bilgileri kullanıcı hesabına bağlamasını arzu etmiyorsanız, sitemizi ziyaret ettiğiniz süre boyunca söz konusu sosyal ağa olan bağlantınızı kesin. Michelin, butonlar aracılığı ile sosyal ağlar tarafından toplanan navigasyon bilgilerinin toplanması ve kullanılması üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir ve sizi bu bilgilerin kullanımları ve bilhassa reklam amaçlı kullanımları hakkında bilgi edinmek üzere söz konusu sosyal ağların özel yaşamın korunmasına yönelik politikalarını incelemeye davet eder.

Sitemiz, sosyal ağ profillerinizden bilgi almamaktadır.

5.5 MYACCOUNT
My Account, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birinde ikamet eden kamyon kullanıcısı müşterilere özel, kişiselleştirilmiş bir internet portalıdır. Bu AB üye ülkeleri: Fransa, İspanya, Almanya, İsviçre, Avusturya, Birleşik Krallık, Benelüks, İsveç, Finlandiya, Norveç, Polonya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Portekiz'dir. My Account ayrıca Türkiye'ye de açılacaktır. Bu kişiselleştirilmiş hesaba kaydolmak bir dizi hizmete erişilmesini sağlıyor (Sell Out Promotions, Damage Guarantee, Michelin Euro Assist subscription, Drive&Save, Casing Bonus vs. gibi promosyonlara).
Kişiye özel My Account portalına erişebilmek için kullanıcı hesabı formülerini doldurarak kaydolmak yeterlidir. Bu durumda Michelin, profilinize gireceğiniz adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, bağlı olduğunuz şirketle ilgili veriler ve araç filonuz ile ilgili özel bilgileri kullanacaktır. Bazı hizmetlerden faydalanabilmek için IBAN banka verileriniz de alınacaktır. Bu veriler, geri ödeme, promosyon ve bonüs gibi hizmetlere bağlı işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli olan zaman süresince saklanacaktır. Michelin, bu verilerin güvenliğini korumak için tüm önlemleri alacağına; bunların çarpıtılmayacağına, bunlara zarar verilmeyeceğine veya üçüncü şahışların bunlara erişemeyeceğini taahhüt eder.
Yukarıda belirtilen veriler, faydalanacağınız hizmetleri yerine getirecek olan sağlayıcının adına toplanır.
Portala kaydolduğunuzda Michelin size özel ve gizli birer oturum kimliği ile parola iletecektir. Bunların kullanımından tek siz sorumlusunuz. Michelin, profilinizde yazılı verileri önceden sizin izninizi almadan pazar araştırması yapmak için kullanmayacağını taahhüt eder.
Michelin, kişisel verileri yalnızca bu verilerin toplanma nedeninin gerektirdiği müddetçe saklayacak ve bu süre yürürlükteki kanunların öngördüğü süreyi geçmeyecektir.

MADDE 6 : GARANTİ VE SORUMLULUK

Site üzerinde yayınlanan içerikler, herhangi bir açık veya üstü kapalı garantide bulunulmaksızın, "oldukları şekilde" sunulurlar. Michelin, herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin, siteye erişimi veya site içeriklerini değiştirme, düzeltme, geçici süre ile durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. Michelin, bir virüs veya diğer sorunlar nedeniyle bilgisayar donanımlarınızın kontaminasyonu durumunda sorumlu tutulamaz. Bilgisayar donanımlarınızı korumak üzere gerekli tedbirleri almak sizin sorumluluğunuzdadır.

Hiçbir durumda, Michelin, çalışanları, tedarikçileri veya sitede adı geçen çalışma ortakları, sitenin veya site üzerinden elde edilen bir bilginin kullanımından doğan, parasal veya ticari tipte her türlü zarar, doğrudan veya dolaylı kaza veya aksesuar hasarı durumlarından, sözleşmeye veya bir kusura dayalı sorumluluk gerekçesi ile hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar.

Sitede Michelin çalışma ortaklarının veya üçüncü tarafların sitelerine basit veya detaylı bağlantılar içerir. Detaylı bağlantılar için, bu kişilerin izni alınır. Michelin bu siteler üzerinde herhangi bir denetime sahip değildir ve dolayısı ile erişimleri, içerikleri, kullanılabilirlikleri, doğrulukları, reklamları, bu sitelerden erişilebilen veya bu siteler üzerinde mevcut ürünleri ve/veya hizmetleri konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Michelin, çalışma ortağının sitesinin kullanımı veya erişiminden, bu sitenin yasal düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle, doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek hasarlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz.

MADDE 7 : YARGI YETKİSİ VE UYGULANABİLİR YASA

Siteye, işbu yasal hükümlere ilişkin her türlü itiraz, Clermont-Ferrand mahkemesine iletilir, yasa uyuşmazlıklarına ilişkin kurallardan bağımsız olarak, konu Fransız hukuk sistemine göre ele alınır ve değerlendirilir. Sitenin kullanımı, işbu maddenin kullanıcı tarafından açık bir şekilde kabul edildiği anlamına gelir. İşbu hükümlerden birinin, herhangi bir nedenle yasalara aykırı, hükümsüz veya uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi durumunda, söz konusu hüküm bu metnin parçasını oluşturmuyor olarak kabul edilecek ve bu durum diğer hükümlerin geçerliliklerini ve uygulamasını etkilemeyecektir.