Tavsiyeler

Güvenlik kılavuzu

-1-

Lastiğin fonksiyonları

Bağlı riskler

Yükü desteklemek Aracın özellikleri ile
belirlenir: Dingil üzeri yük
Yük açısından olması gerekenden düşük ebattaki bir lastik ısınır. Bu sürüş sırasında lastiğin çabuk bir şekilde hasar görmesine, lastiğin aniden inmesine neden olabilir. Yola basış optimize olmayacaktır, bu da yol tutuşu ve yola tutunmayı olumsuz yönde etkiler: Fren, hareket, yön tayini... Lastiğin yeniden kaplanma olanağı riske girebilir. Kullanım ömrü kısa olacaktır.
Hızı desteklemek Aracın özelliği ile belirlenir:
Aracın maksimum hızı
Hız açısından olması gerekenden düşük ebattaki bir lastik ısınır. Bu sürüş sırasında lastiğin çabuk bir şekilde hasar görmesine, lastiğin aniden inmesine neden olabilir. Lastiğin yeniden kaplanma olanağı riske girebilir. Kullanım ömrü kısa olacaktır.
Farklı zeminler üzerinde kullanım Mesleğe ve kullanıma göre Pozisyona veya kullanıma uygun olmayan bir lastik:
- ısınabilir: uzun yolda kullanılan bir karma kullanım yol lastiğinde görülen durum.
- hasar görebilir: kaplanmamış yolda kullanılan asfalt yol için tasarlanmış bir lastiğin sürüş bandında görülen durum.
Bu son durum için, derin hasarlar arz eden bir lastik, sürüşe devam edebilip edemeyeceğinin belirlenmesi için bir uzman tarafından kontrol edilmeli, onarılmalı veya artık kullanılmamalıdır. Metal şeritlerin çıplak kalması paslanmalarına neden olabilir: Trafik Kanunu'nun dışında değerlendirilen bir hasara sahip lastik. Bu hasarlar, sürüş sırasında lastiğin çabuk bir şekilde hasar görmesine, lastiğin aniden inmesine neden olabilirler. Lastiğin yeniden kaplanma olanağı riske girebilir. Kullanım ömrü kısa olacaktır.
Aracı yönlendirmek Mesleğe ve kullanıma göre Çekici dingil üzerinde, pozisyona veya kullanıma uygun olmayan bir lastik, yolun kaplama durumuna ve hıza göre, daha düşük netlikte bir gidaj arz edebilir. Bu da aracın mükemmel bir şekilde kontrol edilmesini olumsuz yönde etkileyebilir.
Aracı yönlendirmek Sürücüyü,
yolun durumu hakkında bilgilendirerek
Çekici dingil lastikleri, gelecek kara yolu kaplaması ile ilk olarak temas ederler. Bu dingilin takılacağı lastikler, kara yolu kaplamasının durumunun gelişimine ilişkin bilgileri yeri geldikçe aktarmalıdırlar : Örneğin yol tutuşun geçici olarak düşmesi vb. Bu dingil için öngörülmeyen bir lastik, durumu daha geç takip edebilecek veya kaplamanın gelişimi hakkında bazı bilgileri filtreleyebilecektir.
Sürülş konforunu
sağlamak
Çekiş dingilleri için lastiklerin
spesifik özellikleri: uygun ve tek tip yapı
Çekiş dingili lastiklerin tek tip yapısına karşı oldukça hassastır: Direksiyon ile bağlantı, sürücünün yakın pozisyonu vb. Bu dingilde kullanılacak lastikler, bu kritere cevap vermek üzere özel olarak etüt edilmişlerdir ve bu fonksiyonun optimize edilmesi için uygun yapılara sahiptirler. Çekiş dingili için öngörülmeyen bir lastik bu fonksiyona daha düşük cevap verecek ve üst döner takımın denge ağırlığını etkileyebilecektir.
Torku
aktarmak
Frenleyici: Aracın frenaj
sistemine bağlıdır.
Acil frenleme için, Çekici dingil
oldukça zorlanır.
Yavaşlama sistemi ile frenleme,
Motor dingili tarafından sağlanır.
Acil bir frenleme sırasında, Çekici dingil üzerine önemli bir yük uygulanır: Bu dingilin lastikleri, aracın durma mesafesi kapsamında öncelikli bir rol oynar.
Çekici dingil için öngörülmeyen bir lastik, bu pozisyonda monte edildiğinde, düşük frenleme performansı arz edebilir.
Yavaşlama sistemleri ile frenleme sırasında, Motor dingili lastikleri, yapı ve karkas seviyesinde oldukça yüksek oranda kullanılırlar: Uygun olmayan bir lastik, frenleyici torkunu aktarmak için daha az etkilidir ve kullanım ömrü kısalacaktır.
Torku
aktarmak
Motor : Aracın gücüne
ve torkuna bağlıdır
Aracın hızlanması, Motor dingili lastikleri tarafından zemine aktarılır: Uygun olmayan bir lastik motor torkunu daha düşük performansla aktaracak ve kullanım ömrü kısalacaktır.
Kilometre performansı ile bağlantılı olarak
masrafları azaltmak için
sürdürmek Lastiklerin aracın kullanımına ve dingiline uygun olmaları gerekmektedir: Dingile veya kullanıma uygun olmayan bir yapı, lastiğin potansiyeline karşılık gelen kilometre performansını sağlamaz.
Aracın yakıt tüketimi
ile bağlantılı olarak/strong>
masrafları azaltmak için
sürdürmek
Bir Ağır Vasıta aracının lastikleri, aracın yakıt tüketimi üzerinde önemli bir rol oynar. Serinin ve yapının seçimi, yakıt ve tüketim üzerinde etkili olacaktır. Bazı kullanımlar için, sürüşe karşı düşük dirençli lastikler kullanılarak tüketimin optimize edilmesi mümkün olabilir.
Lastiklerin sürüş direnci, yıpranmalarına paralel olarak azalır: Bir lastiğin tamamen* yıpranmadan değiştirilmesi yakıt tasarrufu potansiyeli açısından kayba neden olabilir.

*Bir lastiğin tam yıpranma seviyesi, yerel düzenlemelere bağlıdır. Düzenlemeler dışında ve kış dönemi dışında, asla kalan yapı yüksekliği, yeniden diş açmayı takiben 4 mm altında olan lastikleri kullanmayın.

Çekiş dingiline bağlı ve yol tutuşu, yön tayininin azalması üzerinde etkili olabilecek veya lastiğin aniden inmesine varabilecek erken yıpranmasına neden olabilecek riskler, aracın kontrolünün kaybına neden olabilirler.